Forberedelser

Ideen
Idéen med Jesus på slottet er at lade eleverne møde nogle af personerne i de nytestamentlige fortællinger lyslevende, og at lade slottet danne ramme om dette møde.

Børnene kommer bl.a. til at møde Jesus, Jomfru Maria, disciplen Peter, Maria Magdalene, tiggeren Bartimæus, Johannes Døber, tolderen Zakæus, apostlen Paulus og ypperstepræsten Kajfas.

Projektet kan gennemføres som et tværfagligt samarbejde i fagene kristendomskundskab, musik og billedkunst.

Formålet med projektet er

·       at understøtte skolens undervisning i kristendomskundskab

·       at levendegøre nogle af personerne bag de bibelske fortællinger, så fortællingerne fremstår mere levende for eleverne


"Jesus på slottet" er bygget op i 3 faser:

Fase 1
Skolen fortæller eleverne om Jesu møde med disciplen Peter, Maria Magdalene, tiggeren Bartimæus og tolderen Zakæus, så børnene er fortrolige med disse personer, som de senere skal møde.
Desuden skal de lære to sange/salmer: 1. vers af "Gør døren høj" og "Du som har tændt millioner af stjerner".
Endelig kan børnene fremstille og medbringe til slottet: palmegrene til "indtoget i Jerusalem" og fisk til Peters net.

Tips til fremstillingen findes under menupunktet kreativt.

Fase 2
Lærerne træffer eventuelt aftale med den lokale præst om en time i kirken, hvor præsten for eksempel kan fortælle om Johannes Døber og dåben, samt templet i Jerusalem og ypperstepræsten Kajfas.

I kirken vil der også blive lejlighed til at synge de to sange/salmer.

Er det for besværligt at bringe børnene til den lokale kirke, kan præsten i stedet inviteres til at deltage i en undervisningstime på klassen.

Fase 3
- De deltagende klasser mødes ved Brundlund Slot. Det nærmere tidspunkt vil blive meddelt ca. 8-10 dage før.

Uden for slottet vil de møde Jesus, som er på vej til Jerusalem, og nu bliver børnene til folkeskaren, der ledsager Jesus ved "indtoget i Jerusalem" med sang og palmegrene.

Ved modtagelsen vil de forskellige klasser få tildelt en discipel, som fører dem rundt på slottet, hvor de møder de bibelske personer, som så vil fortælle eleverne deres historie.

Til sidst samles alle klasserne i salen, hvor de deltager i "festen" hos tolderen Zakæus.
- Hele rundturen varer ca. 1½ time.

God fornøjelse med en sjov og anderledes skoledag!


 

Skole-kirke i Aabenraa provsti - TRYK HER