Disciple

Hver skoleklasse modtages ved bussen af en "discipel", som guider klassen gennem hele forløbet på slottet.

Disciplene er udstyret med kort, der viser netop deres klasses tur rundt på slottet.
Disciplene starter med at guide klasserne hen til Jesus ved starten af stisystemet syd for slottet (mod stranden).

Når klasserne er kommet ind i slotsgården splittes den store flok op klassevis og guides af de respektive disciple rundt på slottet.


Ordet discipel er latin og betyder "elev". Religiøse personligheder havde en flok elever - disciple - som fulgte dem, lærte af dem og hjalp dem på forskellige måder.

Læs mere om personerne i Jesus på Slottet via menuen til venstre.

 

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd