Jesus på Slottet - forløb

  

Jesus i Centrum- forløb

 

Jesus i centrum  Jesus på Slottet afholdes hvert år i juni måned i Aabenraa.

I 2021 har vi fornyet Jesus på slottet – og nu hedder Jesus på slottet i stedet Jesus i centrum.

Jesus på Slottet/Jesus i Centrum er et skole-kirkeprojekt for 3. klassetrin.

Ideen

Ideen med rollespillet er, eleverne får en oplevelse af de mennesker, der kendte Jesus på tæt hold – hvad enten de kendte ham for noget godt eller skidt. Under rollespillet er ”tiden” sat ud af spil.

Oplevelsen i kirken skal ikke gengive en kronologisk fortælling om Jesus, men i løbet af formiddagen møder eleverne forskellige personer, som alle har en relation til Jesus og en fortælling at videregive.

Under rollespillet er ”tiden” sat ud af spil.

Rollespillet skal ikke gengive en kronologisk fortælling om Jesus, men i løbet af rundturen møder eleverne forskellige personer, som alle har en relation til Jesus og en fortælling, der skal gives videre.

I menuen til venstre er der forskellige ideer til forberedelse.

Forløbet i centrum

Skoleklasserne møde allerede ved bussen af Jesus og hans disciple (guider).

I samlet flok bevæger man sig mod Jerusalem (Sct. Nicolai kirke)

Undervejs møder eleverne den blinde Bartimæus på gågaden og senere tolderen Zakæus, som er klatret op i et træ for at se hvad der sker.

Foran kirken stiller klasserne sig op på pladser, som disciplene (guiderne anviser)

De synger Sigurd Barretts ”Hosianna” – se lærervejledning – samtidig med de vifter med deres palmer. Jesus er på vej ind i Jerusalem – og folket fejrer ham med palmer.

Guiderne viser vej ind i kirken – således at alle følger samme rute rundt

VIGTIGT AT ELEVERNE GÅR IND I RETTE RÆKKEFØLGE – for at undgå at krydse spor. Posterne – i den rækkefølge eleverne går ind – ved start går holdet, der skal møde Sankt Peter direkte hen til brønden ved Butlers.

 

 a.       (Første hold går udenom kirken) Peter ved brønden – Peter står ved brønden foran Butlers.

 

 b.       Præsteværelset – Maria Magdalene

 

 c.        Logen ved højalteret – Johannes Døber

 

 d.       Sidealteret mod nord – Martha og Maria

 

 e.       Orglet – Kaifas står bag orglet og taler til eleverne

 

 f.         Sidealteret mod syd – Jomfru Maria fortæller sin historie 

 

Eleverne går med disciplene i rækkefølgen i en cirkel rundt – KUN FØRSTE HOLD går udenom kirken. 

Festen med Zakæus

Der sluttes af med en fælles fest – eleverne sidder på kirkens bænke, efter disciplenes/ guiderne henvisning.

Eleverne samles i kirken – på de af disciplene anviste bænke. Vi begynder med at synge DDS 721 Frydeligt med jubelkor KUN første vers.

Der uddeles noget spiselige og juicebrikker til eleverne

Vi afslutter med at synge DDS 29 Spænd over os (alle tre vers) 

Hele forløbet varer knap 1 ½ time.

Der spilles 2 forløb pr. dag

Rollerne spilles af provstiets præster. Disciple/guider og de øvrige hjælpere er præster og frivillige.

Transport m.m.

Ca. 8-10 dage før arrangementet, får lærerne pr. e-mail besked om mødetider og bustider.

Skolerne i Aabenraa by går selv til Sct. Nicolai kirke

Der arrangeres gratis buskørsel til alle deltagende skoler uden for Aabenraa by.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd