Vejledning for præster

Velkommen til denne side, hvor vi håber at kunne give oplysninger om projektet til gavn og glæde.

Forløbet

Jesus på slottet/ Jesus i centrum

Jesus på slottet er udarbejdet i forhold til Corona – dvs. klasser går samlede, de må ikke blandes hverken på gågaden eller inde i kirken.

Hver disciple får sin egen farvekode, og dermed har hver gruppe får en farvekode, der skal benyttes ved ”indtoget i Jerusalem” og inde i kirken ved festen.

Køreplan  1.    Ankomst

Foran Det gamle Rådhus.  Eleverne sættes af bussen og mødes af disciple.

Gruppefordelingen sker allerede på det tidspunkt, da eleverne skal følges i hver sin samlede gruppe.

Det er vigtigt at holde afstand, derfor kan man ikke forvente at alle kan gå i samlet flok under første del.

Disciplene har hver deres farvekode – den svarer til farvekoden, der skal bruges både ved ”indtoget i Jerusalem” og senere i kirken.

2.    Jesus møder eleverne ved Det gamle Rådhus

Jesus står parat og møder eleverne som de ankommer. Når Jesus har hilst på en klasse, sørger disciplene for at klassen går videre op ad gågaden, således at klassen kan møde Bartimæus 

3.    Mødet med Bartimæus

Klasserne går enkeltvis hen til Bartimæus, der sidder på gågaden.

Jesus kan ikke nå hen til Bartimæus – derfor må Bartimæus fortælle om sin helbredelse i stedet for at blive helbredt. Eventuelt kan Jesus gå med sidste hold hen til Bartimæus for at helbrede ham.

4.    Zakæus i Morbærfigentræet

Ved ”bagindgangen til Sydbank” står en stige med Zakæus.

Eleverne kan godt samles i en lidt større gruppe. Præsten, der spiller Zakæus skal være forberedt på, at alle elever ikke ankommer på samme tid, men gerne skal fortsætte op ad kirkens sti på nogenlunde samme tid. 

5.    Indtoget i Jerusalem

Eleverne stiller sig op på stien op til kirken med deres palmegrene.

VIGTIGT – disciplene får hvert deres område, således at klasserne ikke blandes.

Eleverne synger Sigurd Barretts Hosianna  

6.    VIGTIGT AT ELEVERNE GÅR IND I RETTE RÆKKEFØLGE – for at undgå at krydse spor. Posterne – i den rækkefølge eleverne går ind – ved start går holdet, der skal møde Sankt Peter direkte hen til brønden ved Butlers.

a.  (Første hold går udenom kirken) Peter ved brønden – Peter står ved brønden foran Butlers.

b.   Præsteværelset – Maria Magdalene

c.    Logen ved højalteret – Johannes Døber

d.    Sidealteret mod nord – Martha og Maria

e.    Orglet – Kaifas står bag orglet og taler til eleverne

f.     Sidealteret mod syd – Jomfru Maria fortæller sin historie 

Eleverne går med disciplene i rækkefølgen i en cirkel rundt – KUN FØRSTE HOLD går udenom kirken. 

 7.            Festen med Zakæus

Eleverne samles i kirken – på de af disciplene anviste bænke.

 

a. Vi begynder med at synge DDS 721 Frydeligt med jubelkor KUN første vers

Festen fejres med Jesus – Zakæus og Kajfas

b. Der uddeles noget spiselige og juicebrikker til eleverne

c. Vi afslutter med at synge DDS 29 Spænd over os (alle tre vers) 

 8.            Eleverne går ud af kirken holdvis – med afstand.

Busserne vil holde ved IBC på Dronning Margrethesvej – 6 minutter til fods.

 Kapacitet

Hver rundtur/ turnus kan maksimalt være på seks klasser/hold. Vi kan starte nye rundture med 90 minutters intervaller, sådan at de klasser som HAR besøgt de 6 personer, er til fest hos Zakæus (og Jesus) i slottes sal, mens en ny runde med klasser startes op udenfor og sendes rundt til de forskellige stationer.

Forarbejde - skolekontakt

Projektet lægger op til, at klasserne på forhånd kender til nogle af de mange personer som indgår i arrangementet. Der er kendte personer, som omfattes af læseplanerne og som elever eller lærere er fortrolige med, mens der også er personer / emner, der hellere skal forklares af den lokale præst, på skolen eller i kirken.

Jesus og Maria er måske så kendte af børnene, at de ikke behøver at blive præsenteret i selve forberedelsesfasen.

Vi forestiller os, at der som regel vil være følgende opdeling:

Skolen fortæller om

Jesu møde med apostlen Peter

Maria Magdalene

Tiggeren Bartimæus

Tolderen Zakæus

Søstrene Martha og Maria

 


Præsterne fortæller om

Johannes Døber og dåben

Ypperstepræsten Kaifas og templet         

 Hvis organisten har tid til at hjælpe, vil det være med til, at opstarten på selve dagen styrkes.

 

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd