Jesus på Slottet - forløb

 

Jesus på Slottet afholdes hvert år i juni måned på Brundlund slot i Aabenraa.

 

Jesus på Slottet er et skole-kirkeprojekt for 3. klassetrin.

 

Ideen

 

Ideen med rollespillet er, eleverne får en oplevelse af de mennesker, der kendte Jesus på tæt hold – hvad enten de kendte ham for noget godt eller skidt. Under rollespillet er ”tiden” sat ud af spil.

Oplevelsen på slottet skal ikke gengive en kronologisk fortælling om Jesus, men i løbet af formiddagen møder eleverne forskellige personer, som alle har en relation til Jesus og en fortælling at videregive.

Under rollespillet er ”tiden” sat ud af spil.

Oplevelsen på slottet skal ikke gengive en kronologisk fortælling om Jesus, men i løbet af rundturen møder eleverne forskellige personer, som alle har en relation til Jesus og en fortælling, der skal gives videre.

Forløbet på slottet

Skoleklasserne møde allerede ved bussen af Jesus og hans disciple (guider).

I samlet flok bevæger man sig mod Jerusalem (slottet).

Undervejs møder eleverne den blinde Bartimæus og senere tolderen Zakæus, som er klatret op i et træ for at se hvad der sker.

Ved porten ind til slottet samles alle og synger ”Gør døren høj gør porten vid”.

Når alle er kommet ind til slottet deles eleverne op klassevis og guides af deres discipel/guide rundt på slottet og i slotshaven.

Alle skifter til et nyt fortællested, når hornblæseren giver signal, ca. hvert 10. minut.

På slottet og i slotshaven møder eleverne Jesus, jomfru Maria, disciplen Peter, Maria Magdalene, Martha og Maria og ypperstepræsten Kaifas.

Fælles fest

Der sluttes af med en fælles fest (boller og juice) i slottets have. 

Under festen synger alle ”Du som har tændt millioner af stjerner”

Hele forløbet varer knap 2 timer.

Der spilles 2 forløb pr. dag

Rollerne spilles af provstiets præster. Disciple/guider og de øvrige hjælpere er præster og frivillige.

Transport m.m.

Der arrangeres gratis buskørsel til alle deltagende skoler uden for Aabenraa by.

Ca. 8 - 10 dage før arrangementet får lærerne pr. e-mail med mødetider og bustider.

Skolerne i Aabenraa by går selv til Brundlund slot.


 

 

 

 

 

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti - TRYK HER