Velkommen til denne side, hvor vi håber at kunne give oplysninger om projektet til gavn og glæde.

Har I yderligere oplysninger, gode fotos fra JERES kirke eller andet af interesse, håber vi at høre fra jer!

Forløbet

Hver skoleklasse modtages ved bussen af en discipel, som guider klassen gennem hele forløbet på slottet. Klasserne og disciplene går fra busserne hen mod Vandmøllen. Her vil de blive mødt af Jesus og nogle af hans venner, og her vil historien tage sin begyndelse: Flokken går gennem Jeriko, Bartimæus råber, og Zakæus vil gerne kunne følge med i det som sker...
Efter mødet sætter Jesus sig op på et æsel, og hele flokken går i optog ind mod Jerusalem.
I porten ind til slotsgården synges DDS 84 "Gør døren høj, gør porten vid!"
Når klasserne er kommet ind i slotsgården splittes den store flok op klassevis og guides af de respektive disciple rundt på slottet. Disciplene er udstyret med kort, der viser netop deres klasses tur rundt på slottet, dvs. den rækkefølge klasserne skal møde fortællerne og hvor på slottet det sted er. Alle skal skifte til ny fortæller, når der blæses hornsignal ca. hvert tiende minut.

Kapacitet

Hver rundtur/ turnus kan maksimalt være på seks klasser/hold. Vi kan starte nye rundture med 90 minutters intervaller, sådan at de klasser som HAR besøgt de 6 personer, er til fest hos Zakæus (og Jesus) i slottes sal, mens en ny runde med klasser startes op udenfor og sendes rundt til de forskellige stationer.

Dublering af roller
Idet vi kommer til at køre med flere på hinanden følgende rundture, er det intentionen at dublere alle roller, ikke mindst Jesus' og Zakæus' roller, for at undgå, at disse to må forlade det afslutten-de festmåltid i riddersalen i utide for at tage imod den næste rundtur.

Salmerne

Under indtoget i Jerusalem (ind i Slottet) synger eleverne DDS 84 "Gør døren høj, gør porten vid!". Afslutningssalmen - DDS 787 "Du, som har tændt mi9llioner af stjerner" - skal synges til sidst, når alle klasserne samles til Zakæus' fest. Lærerne opfordres til at synge salmerne med børnene på skolerne. og når klassen kommer hen i den lokale kirke, håber vi, at salmerne kan blive øvet endnu et par gange - måske med orgelakkompagnement.

Forarbejde - skolekontakt

Projektet lægger op til, at klasserne på forhånd kender til nogle af de mange personer som indgår i arrangementet. Der er kendte personer, som omfattes af læseplanerne og som elever eller lærere er fortrolige med, mens der også er personer / emner, der hellere skal forklares af den lokale præst, på skolen eller i kirken.

Jesus og Maria er måske så kendte af børnene, at de ikke behøver at blive præsenteret i selve forberedelsesfasen.

Vi forestiller os, at der som regel vil være følgende opdeling:

Skolen
fortæller om

·         Jesu møde med apostlen Peter

·         Maria Magdalene

·         tiggeren Bartimæus

·         tolderen Zakæus


Præsterne
fortæller om

·         Johannes Døber og dåben

·         ypperstepræsten Kaifas og templet

·         evt. Paulus

 

"Indtoget i Jerusalem" er muligvis ikke noget, alle børn er fortrolige med, så det kan omtales ved et besøg i kirken, gerne i forbindelse med indøvelse "Gør døren høj, gør porten vid."
Hvis organisten har tid til at hjælpe, vil det være med til, at opstarten på selve dagen styrkes.

 

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti - TRYK HER