Disciple

Hver skoleklasse modtages ved bussen af en "discipel", som guider klassen gennem hele forløbet  

Disciplene er udstyret med kort, der viser netop deres klasses tur rundt

 

Disciplene følger eleverne igennem hele forløbet. Disciplene anviser områder, hvor eleverne må opholde sig – efter farvekoder. (sættes ind i stedet)


Ordet discipel er latin og betyder "elev". Religiøse personligheder havde en flok elever - disciple - som fulgte dem, lærte af dem og hjalp dem på forskellige måder.

Læs mere om personerne i Jesus i centrum. via menuen til venstre.

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd