Jesus

Eleverne møder Jesus ved Det gamle Rådhus, når de kommer ud af bussen.

Jesus er selvfølgelig hovedpersonen og optræder ved Indtoget i Jerusalem, hvor han fortæller lignelsen om det store gæstebud, og eleverne møder ham afslutningsvis ved Zakæus' fest i kirken, hvor Jesus som afslutning vil sende børnene ud i alverden for at fortælle om, hvad de har hørt og set.


Ude på vejen starter Jesus via Jeriko vandringen mod Jerusalem (kirken).

Når alle elever har mødt Den blinde Barthimæus og Zakæus, stiller eleverne sig op med palmegrene og synger for Jesus på kirkens sti op til Sct. Nicolai kirke.

 

 


 

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd