Ypperstepræsten Kajfas

Eleverne møder Ypperstepræsten Kajfas inde i kirken. Han taler oppe fra orglet. Senere møde de ham igen til festen med Jesus og Zakæus.

Pontius Pilatus, der blev udnævnt som landshøvding i Judæa i år 26, lod Kajfas fungere som ypperstepræst under hans tiårige embedsperiode.

Kajfas var ypperstepræst under hele Jesu tjeneste og hans første disciples forkyndervirksomhed. Kajfas var imidlertid fjendtligt indstillet over for det kristne budskab.

Kajfas betragtede Jesus som en farlig ballademager. Jesus kritiserede hierarkiets fortolkning af sabbatslovene, og han drev købmændene og pengevekslerne ud af templet med en erklæring om at de havde gjort det til „en røverhule“. 

Nogle historikere mener at disse tempelbasarer tilhørte Annas og hans familie — måske endnu en grund til at Kajfas prøvede at bringe Jesus til tavshed. Da de øverste præster sendte betjente af sted for at arrestere Jesus, var disse så imponerede af det Jesus sagde, at de vendte tomhændet tilbage.

Selvom Kajfas ikke kunne benægte at Jesus havde udført kraftige gerninger, fik han ikke tro på ham, men søgte at bevare sin prestige og myndighed. Hvordan skulle han kunne indrømme at Lazarus’ opstandelse virkelig havde fundet sted? Som saddukæer troede Kajfas jo ikke på opstandelsen!

Kajfas’ ondskab kom tydeligt til udtryk da han sagde til andre af de ledende: „I tager ikke i betragtning at det er bedre for jer at ét menneske dør til gavn for folket end at hele nationen ødelægges.“ Beretningen fortsætter: „Dette sagde han imidlertid ikke ud fra sine egne ideer; men da han var ypperstepræst det år, profeterede han om at Jesus skulle dø for nationen, og ikke blot for nationen, men også for at han kunne samle Guds børn som er spredt rundt om, til ét. Fra den dag af lagde de så råd op om at dræbe [Jesus].“ —

Kajfas var ikke selv klar over den fulde betydning af sine ord. I sin egenskab af ypperstepræst, udtalte han en profeti:  Jesu død ville være til stor gavn — men ikke kun for jøderne. Hans genløsningsoffer ville give hele menneskeheden mulighed for at blive udfriet fra synd og død.

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd