Maria Magdalena

Eleverne møder Maria Magdalene inderst i kirken i præsteværelset.

Hun optræder på nær Luk. 8,2 kun i lidelseshistorien, hvor hun til gengæld spiller en afgørende rolle som en af de kvinder, der står ved Jesu kors, ser ham dø og blive begravet, og hun er en af dem der går ud til graven påskemorgen. Hun bliver dér et af opstandelsens første vidner, og hun møder som den første, ifølge Johannes-evangeliet, den opstandne Jesus. Hun er den der bliver sat til at gå hen til disciplene og fortælle at Jesus er opstanden.


Maria Magdalene er med andre ord en apostel (= sendebud), selv om hun ikke kaldes sådan. Det er bemærkelsesværdigt, da en kvinde ifølge jødisk lov ikke kunne bruges som vidne. Men det kan hun godt ifølge evangelierne.


I Luk. 8,2 omtales hun som et menneske, der følger Jesus på hans vandring, og vi får at vide, at syv dæmoner er faret ud af hende. Hun har altså været besat, og selv om det ikke siges direkte, er hun en af dem som Jesus har helbredt. Men derudover er hun tit blevet identificeret med kvinden der levede i synd og som salver Jesu fødder med den kostbare salve (Luk.7, 36-50). Og selv om det ikke siges, hvad hendes synd består af, bliver det gerne forstået som om hun har drevet prostitution.


Som sådan blev hun regnet for uren, og i en kultur som den jødiske, der gik højt op i kultisk renhed og urenhed, er det helt horribelt at hun bryder ind til middagsselskabet hos en farisæer og rører ved Jesu fødder. "Farisæerne" betyder "de der har skilt sig ud", en retning af mennesker der holdt sig på afstand af andre mennesker for at forblive retfærdige og rene.
Men Jesus lader hende gøre det, og han har hende siden med i sin flok, og det viser netop at han ikke foretrak de rene, men dem der erkendte deres synd og søgte hans frelse. De får hans tilgivelse. "Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt." (Luk. 7,47).

For elever i 3. klasse er tanken om renhed / urenhed fjern. Men de går højt op i retfærdighed / uretfærdighed, og de kender også godt til udstødelse af dem der ikke lever op til gruppens normer. Og det kan være fint at lære dem, at alle slags mennesker kan være med i flokken, når Jesus skal hyldes.

 


Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd