Maria

Eleverne møder Jomfru Maria inde i kirken. Maria sidder ved det sydlige sidealter. Hun er en voksen kvinde, der fortæller eleverne om sit liv som Jesu moder.

Det nye Testamente fortæller ikke meget om Jomfru Maria. Vi får at vide hos evangelisten Lukas, at hun bor i Nazareth, givetvis hjemme hos sine forældre, som dog ikke nævnes, men siden af traditionen er blevet kaldt Anna og Joakim. Jomfru Maria er i familie med Johannes Døbers forældre, præsten Zakarias og hans kone Elisabeth (Lukas kap.1), som hun besøger, da hun er blevet med barn. Mattæus skriver, at hun er trolovet med Josef, da englen Gabriel meddeler hende, at hun er udset til at føde Guds søn.

Josef er tømrer eller bygningsarbejder (Mattæus 13.55 og Markus 6,3), og han nedstammer fra Davids slægt. Det er derfor han må rejse til Betlehem under folketællingen, idet romerne for at få styr på alle skattepligtige borgere påbød dem at møde op, der hvor familien kom fra.

Josef og Maria var forlovede står der i den nye oversættelse. I den tidligere stod der "trolovet". Der er den forskel på de to ord, at en forlovelse i dag blot er en aftale mellem manden og kvinden som der ikke ligger noget juridisk i, mens en trolovelse dengang var en aftale mellem to familier, og de to trolovede blev betragtet som mand og kone, men de måtte ikke gå i seng med hinanden før brylluppet. Pigerne kunne blive trolovet allerede som ganske unge, fra 13 års alderen.

Maria-kulten og de katolske dogmer om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse og himmelkroning er udslag af den dyrkelse af Maria, der fulgte med.

Fødselshistorien er en blanding af historiske facts: folketællingen, stjernen, Herodes' forfølgelse og massakrer, og så en række overnaturlige træk: Jesu undfangelse og englen der kommer både til Maria og siden til Josef og til de vise mænd. Men senere tiders fortællinger har gjort deres til at gøre Maria endnu mere speciel, næsten overjordisk.

Fødselshistorien er en blanding af historiske facts: folketællingen, stjernen, Herodes' forfølgelse og massakrer, og så en række overnaturlige træk: Jesu undfangelse og englen der kommer både til Maria og siden til Josef og til de vise mænd. Men senere tiders fortællinger har gjort deres til at gøre Maria endnu mere speciel, næsten overjordisk.

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd