Martha og Maria

Søstrene Martha og Maria dukker op flere gange i Det nye Testamente. I ”Jesus på slottet” er tanken, at de to søstre skal diskutere Jesus og hans gerninger.

 

Der er flere emner, som kunne være relevante:

 

1. Søskendejalousi jf. evangeliet om de søstre Lk. 10.38 - 42

 

2. Hvem skal lave mad og rydde op, og hvem skal hygge sig Lk 10.38 – 42 og Johs. 12.1-3

3. Angsten for at miste – Lazarus’ opvækkelse Johannesevangeliet 11,19-45

4. Er det spild af penge at salve Jesus – den fornuftige i forhold til den kærlige Johs. 12.1-3

 

Evangeliet om de to søstre

”Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« Lukasevangeliet 10,38-42

Martha og Maria i broderens Lazarus’ hus

Martha og Maria bor hjemme hos deres bror Lazarus. Jesus opvækker Lazarus fra de døde lige inden den sidste påske. Johannesevangeliet 11,19-45

Salvingen af Jesu fødder

Vi møder dem i fortællingen om salvingen af Jesu fødder lige inden indtoget i Jerusalem:

”Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie.” Johannes 12. 1 – 3

 


Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd