Simon Peter

Eleverne møder Simon Peter ved brønden på Mutter Stahlboms Plads – på gågaden foran Cafe Butler.

Eleverne afleverer deres medbragte fisk til Peter

Han er den af de 12 disciple, som der fortælles mest om. Han er søn af Jonas (Matt. 16,17) eller Johannes (Joh. 1,42), stammer fra Betsajda, der ligger ved Genesaret Sø, og han er fisker lige som sin bror Andreas. Han er den eneste af disciplene, som det fortælles om at han var gift. I Mark. 1,30 fortælles det, at Jesus helbreder hans svigermor.
Han hedder Simon og får navnet Peter af Jesus, og det betyder 'klippe', 'petros' på græsk. Men evangelierne er ikke enige om, hvornår han får navnet, - om det er ved Jesu første møde med ham (Joh. 1,42) eller da Jesus vælger de 12 apostle ud (Mark. 3,16), eller efter at han ved Cæsarea Filippi har aflagt den første bekendelse af Jesus som Messias. Det har sikkert først været et tilnavn, men blev senere et navn.

Peter nævnes som den ledende af disciplene, den der oftest tager ordet, og han er med i en inderkreds sammen med brødrene Jakob og Johannes, f. eks. ved forklarelsen på bjerget (Matt. 17,1-13) og ved opvækkelsen af Jairus' datter (Mark. 5,21-43). Og han er en af de tre, der ikke kunne holde sig vågne i Getsemane Have den sidste aften (Luk. 22,39-46). - Højt at flyve, dybt at falde.


I Apostlenes Gerninger skildres han som leder af menigheden efter Jesu død og som den der taler til skarerne pinsedag, da disciplene har fået Helligånden (Apostle. Gern. 2). Siden drager han ud som missionær, og han er den første der døber en hedning (Ap. G. 10-11). Men han støder også sammen med Paulus i spørgsmålet om, hvorvidt de nye kristne skal overholde Moseloven (Galaterbrevet kap. 2).


Endelig er det ret sikkert, at han led martyrdøden i Rom under Neros forfølgelser i år 63-64, idet det omtales i et brev fra biskop Clemens fra år 96, hvorimod traditionen om, at han ville korsfæstes med hovedet nedad for at underordne sig Kristi måde at blive korsfæstet på, er en from legende.

Vi foreslår at eleverne får fortalt om Peters fiskedræt og måske forklarelsen på bjerget.

Det er en god ide, at fortælle eleverne følgende beretninger: historien om Peters fiskedræt (Luk. 5) og om Peters fornægtelse af Jesus natten til Langfredag og hanen der galede (Matt. 29, 69-75). Men Peter er også den der først går ind i graven påskemorgen, efter at Maria Magdalene har set, at stenen er væltet fra graven (Joh. 20). Men Peter kommer først til tro på opstandelsen, da han møder den opstandne selv.

 

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd