Zakæus

Eleverne møder Zakæus på vej mod Jerusalem. Han sidder oppe i et træ på Kirkepladsen.

Zakæus var en lille mand, og hans historie i Bibelen er heller ikke lang, men han bliver ofte set som personificeringen af en af de centrale idéer fra Det Nye Testament


I løbet af sine vandringer kommer Jesus gennem byen Jeriko. Folk i byen er meget nysgerrige omkring ham og stimler sammen for at se ham, der kalder sig Guds søn. Alle undtagen én.

En lille mand løber foran menneskeskaren og hen til et bredbladet træ. Så hurtigt han kan, kravler han op i trækronen og spejder ud over menneskemængden

Manden i træet hedder Zakæus.

Vi møder ham i Det Nye Testamente i Lukasevangeliet 19, 1-10 og hans historie bliver en levende illustration af Jesus’ budskab om, at frelsen også skal komme til de fortabte og de, som andre ikke synes fortjener det.
Zakæus arbejdede som tolder i Jeriko, hvilket betød, at han drev skatter og afgifter ind for romerne, der på det tidspunkt havde magten i Palæstina.

Det var en almindelig opfattelse, at mange toldere havde en tendens til at stikke penge i deres egne lommer. Derfor og på grund af deres arbejde for romerne var toldere meget upopulære blandt deres landsmænd.
Som overtolder var Zakæus derfor både meget rig og meget forhadt i Jeriko.

Da det rygtes, at Jesus kommer til Jeriko samles alle for at se ham. Også Zakæus ønsker at se, hvem Jesus er, men han er meget lille af bygning. Derfor finder han på at klatre op i et morbærtræ, der står i nærheden, for at se hen over folk.


Da Jesus når frem til træet ser han op, og siger: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.” Zakæus bliver utrolig glad og skynder sig hjem for at byde Jesus velkommen. Det vækker dog ikke jubel hos byens beboere, der bliver vrede, fordi Jesus sætter sig til bords med, hvad de kalder, en syndig mand.


Zakæus hører dem og siger til Jesus: ”Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.” Da Jesus hører det, svarer han: ” I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte”

Skole-kirke i Aabenraa provsti: Skole-kirke syd